Akademik Kadro

Radyo Televizyon Sinema Bölümü

Bölüm Başkanı: 

Filiz AYDOĞAN BOSCHELE.jpg (35 KB)   Prof. Dr. Filiz AYDOĞAN BOSCHELE

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Felsefe
: Marmara Üniversitesi Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri 
: Popüler Kültür, Serbest Zaman, Yeni Medya

faydogan@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2113

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Bölüm Başkan Yardımcısı:

Doç. Dr. Ali Murat KIRIK   Doç. Dr. Ali Murat KIRIK

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon 
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon 
: Sosyal Medya, Yeni Medya, Dijital İletişim, IPTV
murat.kirik@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2149

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

 Prof. Dr. Rabia Vildan EYİGÜNGÖR   Prof. Dr. Rabia Vildan EYİGÜNGÖR

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Siyasal Bilimler
: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi
: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler
: Sözlü Tarih, Toplumsal Hareketler, İletişim Bilimleri
: Devlet Sistemleri, Siyasal İletişim, Sinema ve Politika
iyigungor@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2112

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>


Öğretim Üyeleri

Filiz AYDOĞAN BOSCHELE.jpg (35 KB)   Prof. Dr. Filiz AYDOĞAN BOSCHELE

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Felsefe
: Marmara Üniversitesi Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri 
: Popüler Kültür, Serbest Zaman, Yeni Medya

faydogan@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2113

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Prof. Dr. Ali Murat YEL   Prof. Dr. Ali Murat YEL

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans

Doktora

Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon
 

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  
: Londra Üniversitesi, Sociology and Anthropology, 
 School of Oriental  and  African Studies  
: Londra Üniversitesi, Anthropology    
 London School of Economics  and  Political Science   
: Sosyal ve Kültürel Antropoloji
: Antropoloji, Din, İslam, Katolisizm, Portekiz
:
alimuratyel@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2111

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Prof. Dr. Mukadder ÇAKIR   Prof. Dr. Mukadder ÇAKIR

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları

E-posta
Telefon

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri 
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri 
: İletişim Sosyolojisi, Yeni Medya, Sosyal Medya, Medya ve Sanat, İletişim Çalışmaları
mukadder.cakir@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2116

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Prof. Dr. Rabia Vildan EYİGÜNGÖR   Prof. Dr. Rabia Vildan EYİGÜNGÖR

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Siyasal Bilimler
: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi
: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler
: Sözlü Tarih, Toplumsal Hareketler, İletişim Bilimleri
: Devlet Sistemleri, Siyasal İletişim, Sinema ve Politika
iyigungor@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2112

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Doç. Dr. Artun AVCI   Prof. Dr. Artun AVCI

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri 
: Kitle İletişim Kuramları, Kitle İletişim Sosyolojisi
artun.avci@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2146

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Doç. Dr. Ayşe KONCAVAR   Doç. Dr. Ayşe KONCAVAR

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Radyo TV Sinema
: Marmara Üniversitesi Radyo TV Sinema
: Marmara Üniversitesi Radyo TV Sinema 
: İletişim Bilimleri, Toplumsal İletişim, Kültürel Çalışmalar

akoncavar@yahoo.com
: 0 216 777 20 00 / 2151

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Doç. Dr. Selin TÜZÜN   Doç. Dr. Selin TÜZÜN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Radyo TV ve Sinema
: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
: Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon 
: Film ve TV endüstrisi, Tüketim Kültürü, diziler, popüler kültür

selintuzun@gmail.com
: 0 216 777 20 00 / 2147

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Doç. Dr. Ayşe Bilge GÜRSOY   Doç. Dr. Ayşe Bilge GÜRSOY

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
: University of Wales Philosophy and Journalism
: Marmara Üniversitesi Radyo TV Sinema
: İletişim Bilimleri, Sosyal Medya, Küresel Çalışmalar

bgursoy@marmara.edu.trbilge41@gmail.com
: 0 216 777 20 00 / 2150

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖZER   Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖZER

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri


semaozer@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2098

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Arş. Gör. Büşra TURHAN   Arş. Gör. Büşra TURHAN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleribusra.turhan@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2139

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 Radyo Televizyon Anabilim Dalı
 

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yusuf DEVRAN   Prof. Dr. Yusuf DEVRAN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon
: Gazi Üniversitesi Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı
: Gazi Üniversitesi Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı 
: Medya, Siyasal İletişim, Kamuoyu

yusufdevran@gmail.com 
: 0 216 777 20 00 / 2117

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Öğretim Üyeleri   

 

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın LÜLECİ   Dr. Öğr. Üyesi Yalçın LÜLECİ

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema
: Marmara Üniversitesi Din Psikolojisi 
: İstanbul Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi 
: Medya Toplum İlişkileri, Türk Sinema Tarihi, İktidar Sanat İlişkisi…


yalcinluleci@yahoo.com
: 0 216 777 20 00 / 2142

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali BALABANLAR   Dr. Öğr. Üyesi Ali BALABANLAR

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları

E-posta
Telefon

: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: Anadolu Üniversitesi, Sinema Televizyon
: Marmara Üniversitesi, Radyo Televizyon
: Marmara Üniversitesi, Radyo Televizyon
: TV yapımı, Film yapımı, Görsel Tasarım, Fonetik Diksiyon, Sıradışı Çekim Teknikleri, Uydu yayıncılığı ve Dijital Radyo Yayıncılığı, Kitle iletişim araçları ve insan sağlığı, Çevre Sorunları

alice@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2094

Ayrıntılı Bilgi için Tıklayınız >>

  

 

Dr. Öğr. Üyesi Göksel AYMAZ   Doç. Dr. Göksel AYMAZ

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Sosyal Antropoloji
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri 
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri 
: İletişim ve Kültür Sosyolojisi, Sosyal Teori

gokselaymaz@hotmail.com
: 0 216 777 20 00 / 2099

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın YILMAZ   Dr. Öğr. Üyesi Yalçın YILMAZ

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema 
: Marmara Üniversitesi Genel Gazetecilik 
: İletişim, Gazetecilik, Medya, Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Habercilik
:
yalcin.yilmaz@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2100

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yenal GÖKSUN   Dr. Öğr. Üyesi Yenal GÖKSUN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Radyo TV Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri 
: Marmara Üniversitesi Radyo - Televizyon 
: Suriye’de Türk İmajı, Uluslararası İletişim

yenal.goksun@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2106

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

 

Arş. Gör. Dr. Yavuz DEMİRBAŞ   Arş. Gör. Dr. Yavuz DEMİRBAŞ

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri 
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri
: Medya teknolojileri, dijital oyunlar, yeni medya, oyunlaştırma

techmort@gmail.com
: 0 216 777 20 00 / 2087

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Arş. Gör. Dr. Gülşah BAŞLAR   Arş. Gör. Dr. Gülşah BAŞLAR

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
: İstanbul Üniversitesi Sosyal Yapı Sosyal Değişme
: Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon 
: İletişim Bilimleri, Bilgi Sosyolojisi, Yeni Medya
gulsahbaslar@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2086

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Arş. Gör. Mesut BOSTAN   Arş. Gör. Dr. Mesut BOSTAN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
: İstanbul Üniversitesi Sosyoloji
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri 
: Karşılaştırmalı Tarihsel Sosyoloji, Kültürel Çalışmalar, Türk Düşüncesi…
mesut.bostan@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2136

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Arş. Gör. Dr. Eyüp AL

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi İşletme (İngilizce)
: Marmara Üniversitesi Sinema
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri
: Kitle İletişim Kuramları, Medya Felsefesi, Görüntü Ontolojisi
: eyup.al@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2139

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

    Arş. Gör. M. Sami OKUMUŞ

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: İstanbul Bilgi Üniversitesi - Halkla İlişkilier
: Marmara Üniversitesi - Sinema Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi - Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: Türk Sineması, Edebiyat Uyarlamaları, Film Analizi, TV Dizileri, Tarih Dizileri
:
: sami.okumus@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2081

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Sinema Anabilim Dalı 

Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Zeynep ÇETİN ERUS   Prof. Dr. Zeynep ÇETİN ERUS

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Radyo - Televizyon
: Marmara Üniversitesi Radyo - Televizyon
: Marmara Üniversitesi İletişim 
: Edebiyat Uyarlamaları, Üçüncü Sinema ve Amerikan Sineması

zeynepces@hotmail.com
: 0 216 777 20 00 / 2114

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Öğretim Üyeleri 

 

Prof. Dr. Zeynep ÇETİN ERUS   Prof. Dr. Zeynep ÇETİN ERUS

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Radyo - Televizyon
: Marmara Üniversitesi Radyo - Televizyon
: Marmara Üniversitesi İletişim 
: Edebiyat Uyarlamaları, Üçüncü Sinema ve Amerikan Sineması

zeynepces@hotmail.com
: 0 216 777 20 00 / 2114

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Prof. Dr. Serpil KIREL   Prof. Dr. Serpil KIREL

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu
: Marmara Üniversitesi Radyo - Televizyon
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri 
: Türk Sineması, Kültürel Çalışmalar, Hollywood Anlatısı

kirelser@hotmail.com
: 0 216 777 20 00 / 2115

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK   Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri 
: Kent ve Modernite, Dünya Sineması, Sinema-Mekan İlişkisi

mehmet.ozturk67@gmail.com
: 0 216 777 20 00 / 2118

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>


  

Doç. Dr. Neşe KAPLAN   Doç. Dr. Neşe KAPLAN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi RTS
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri
: Marmara Üniversitesi Radyo - Televizyon
: Metin Analizi, Türk Sineması Sosyolojisi, Ken Loach Sineması
:
: nesekaplan2004@yahoo.com
: 0 216 777 20 00 / 2071

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Dr. Öğr. Üyesi Meliha Elif DEMOĞLU   Dr. Öğr. Üyesi Meliha Elif DEMOĞLU

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: M.Ü. İletişim Fakültesi Radyo-TV Sinema
: M.Ü. İletişim Fakültesi Radyo-TV Sinema
: M.Ü. İletişim Fakültesi Radyo-TV Sinema
: Belgesel, Sahte-Belgesel, Kısa Film, Metasinema
ekurtoglu@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2097

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya GÖKÇEK   Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya GÖKÇEK

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Beykent Üniversitesi Sinema-TV
: Marmara Üniversitesi Sinema
: Afrika Sineması, Dünya Sineması, Sinema Tarihi
yusufziyagokcek@gmail.com
: 0 216 777 20 00 / 2143

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

  

 

Öğr. Gör. Dr. Ahmet ILGAZ   Öğr. Gör. Dr. Ahmet ILGAZ

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri
: ABD Sineması, Film Yönetimi, Film Kurgusu
: ailgaz@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2087

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

  

Arş. Gör. Dr. Aygün ŞEN   Arş. Gör. Dr. Aygün ŞEN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Radyo TV ve Sinema
: Marmara Üniversitesi Sinema
: Marmara Üniversitesi Sinema
: Toplumsal Cinsiyet, Ekoeleştiri, Dünya Sineması, Anime ve Manga
:
: aygunsen007@gmail.com
: 0 216 777 20 00 / 2085

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Arş. Gör. Dr. Can ÖZBAŞARAN   Arş. Gör. Dr. Can ÖZBAŞARAN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi Radyo TV
:
: Film Endüstrisi, Sinema Tarihi, Üçüncü Sinema
:
: canozbasaran@gmail.com
: 0 216 777 20 00 / 2076

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Arş. Gör. Seher BÜYÜKBAŞ   Arş. Gör. Dr. Seher BÜYÜKBAŞ

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: Selçuk Üniversitesi Fransız Dili Ve Edebiyatı
: Marmara Üniversitesi Sinema
:
: Edebiyat Uyarlamaları, Avrupa Sineması, Fransız Sineması
: seher.midilli@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2141

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Arş. Gör. Yasin AYDINLIK   Arş. Gör. Yasin AYDINLIK

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans

Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
: İstanbul Şehir Üniversitesi S.B.E. Kültürel Çalışmalar
: Marmara Üniversitesi S.B.E. Sinema
: Sinema, Kültürel Çalışmalar

yasinaydinlik@outlook.com
: 0 216 777 20 00 / 2138

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

 

Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

 

Doç. Dr. Ali Murat KIRIK   Doç. Dr. Ali Murat KIRIK

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon 
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon 
: Sosyal Medya, Yeni Medya, Dijital İletişim, IPTV
murat.kirik@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2149

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Öğretim Üyeleri 

 

Doç. Dr. Ali Murat KIRIK   Doç. Dr. Ali Murat KIRIK

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon 
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon 
: Sosyal Medya, Yeni Medya, Dijital İletişim, IPTV
murat.kirik@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2149

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Doç. Dr. Şeyda BARLAS BOZKUŞ   Doç. Dr. Şeyda BARLAS BOZKUŞ

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
: Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü
: Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
: Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
: İletişim Bilimleri
: Görsel Kültür, Kültür Politikaları, Sanat Sosyolojisi, Yeni Medya Sanatı
barlasseyda@hotmail.com
: 0 216 777 20 00 / 2108
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Doç. Dr. Nevin ALGÜL   Doç. Dr. Nevin ALGÜL

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları

 

 


E-posta
Telefon

: Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
: Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
: İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi
: Marmara Üniversitesi Türk Sanatı
: Dijital/ Ortamlarda Psiko-Semiyotik Dil Kullanımı, Anadilin Öğretilme, Yönteminin (Metodolojisinin) Düşünce Sürecine Etkileri, Cinsiyetsiz Dil Kullanımı, İletişim Tasarımı, Dijital Ortamlarda Semiyoloji Kullanımı, Dijital Ortamlar ve Etkileşim Hukuku ( Üzerinde çalışıyorum, henüz bir yayınım yok), Sinema/TV / Medyada Toplumsal Cinsiyet Algısı Yaratmada ve Çözümlemede Semiyoloji Kullanımı
nevinalgul@marmara.edu.tr 
: 0 216 777 20 00 / 2152

  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Doç. Dr. Gonca Uncu   Doç. Dr. Gonca UNCU

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları

E-posta
Telefon

: Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
: Anadolu Üniversitesi Grafik Tasarım
: Savannah College of Art & Design, Advertising Design MFA
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım
: Reklam Tasarımı, Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, Görsel Kültür, Sanat Tarihi, Sanat ve İletişim, Disiplinlerarası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
: gonca.uncu@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2089

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Arş. Gör. Betül KILIÇ TARAN   Arş. Gör. Dr. Betül KILIÇ TARAN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
: Maltepe Üniversitesi Grafik Tasarım
: Yeditepe Üniversitesi Grafik Tasarımı
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım
: Marka ve Reklam, Marka İmajı, Yeni Medya, Yeni Medyada Reklamcılık
: betul.taran@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2079

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Arş. Gör. İsmail TAŞAR (ÖYP)

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları


E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon
: Marmara Üniversitesi Sinema
: Marmara Üniversitesi Sinema
: Anime, Dijital Sinema, Sinemada Gerçeklik, Film Kurgusu
: ismail.tasar@marmara.edu.tr
: 0 216 777 20 00 / 2140

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

ÖYP KAPSAMINDA GÖREV YAPAN AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ
Arş.Gör. Doğuşcan GÖKER 0 216 777 20 00 / 2076
Arş.Gör. Orçin UZUN     0 216 777 20 00 / -
Arş. Gör. İsmail TAŞAR 0 216 777 20 00 / 2140
Arş. Gör. Gizem CENGİZ 0 216 777 20 00 / 2078
Arş. Gör. Muhammed Dilek 0 216 777 20 00 / 2078
Arş. Gör. Pınar BASMACI 0 216 777 20 00 / 2141
Arş. Gör. Filiz GÜNDÜZ 0 216 777 20 00 / 2077
Arş. Gör. Erke KESOVA 0 216 777 20 00 / 2077
Arş. Gör. Ferhan KILINÇ 0 216 777 20 00 / 2140
Arş. Gör. Dr. Dilara BOSTAN 0 216 777 20 00 / 2086

 


Bu sayfa Radio, Television and Cinema tarafından en son 31.03.2021 18:59:19 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM