Akademik Kadro

Radyo Televizyon Sinema Bölümü

Bölüm Başkanı: 

  Prof. Dr. Ali Murat YEL                          

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans

Doktora

Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  
: Londra Üniversitesi, Sociology and Anthropology, 
 School of Oriental  and  African Studies  
: Londra Üniversitesi, Anthropology    
 London School of Economics  and  Political Science   
: Sosyal ve Kültürel Antropoloji
: Antropoloji, Din, İslam, Katolisizm, Portekiz
alimuratyel@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1874

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>


Bölüm Başkan Yardımcıları:

  Dr. Öğr. Üyesi Yalçın LÜLECİ

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema
: Marmara Üniversitesi Din Psikolojisi 
: İstanbul Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi 
: Medya Toplum İlişkileri, Türk Sinema Tarihi, İktidar Sanat İlişkisi…
: Dekan Yardımcısı, Radyo Televizyon Sinama Bölüm Başkan Yardımcısı
yalcinluleci@yahoo.com
: 0212 233 0447 / 1183

 

  Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya GÖKÇEK

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Beykent Üniversitesi Sinema-TV
: Marmara Üniversitesi Sinema
: Afrika Sineması, Dünya Sineması, Sinema Tarihi
yusufziyagokcek@gmail.com
: 0212 233 0447 /


İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

          Prof. Dr. Rabia Vildan EYİGÜNGÖR

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Siyasal Bilimler
: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi
: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler
: Sözlü Tarih, Toplumsal Hareketler, İletişim Bilimleri
: Devlet Sistemleri, Siyasal İletişim, Sinema ve Politika
iyigungor@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>


Öğretim Üyeleri

  Prof. Dr. Filiz AYDOĞAN BOSCHELE

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Felsefe
: Marmara Üniversitesi Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri 
: Popüler Kültür, Serbest Zaman, Yeni Medya
: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
faydogan@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Prof. Dr. Ali Murat YEL                          

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans

Doktora

Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon
 

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  
: Londra Üniversitesi, Sociology and Anthropology, 
 School of Oriental  and  African Studies  
: Londra Üniversitesi, Anthropology    
 London School of Economics  and  Political Science   
: Sosyal ve Kültürel Antropoloji
: Antropoloji, Din, İslam, Katolisizm, Portekiz
alimuratyel@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1874

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Prof. Dr. Mukadder ÇAKIR

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları

E-posta
Telefon

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri 
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri 
: İletişim Sosyolojisi, Yeni Medya, Sosyal Medya, Medya ve Sanat, İletişim Çalışmaları
mukadder.cakir@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Prof. Dr. Rabia Vildan EYİGÜNGÖR

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Siyasal Bilimler
: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi
: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler
: Sözlü Tarih, Toplumsal Hareketler, İletişim Bilimleri
: Devlet Sistemleri, Siyasal İletişim, Sinema ve Politika
iyigungor@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Doç. Dr. Artun AVCI

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri 
: Kitle İletişim Kuramları, Kitle İletişim Sosyolojisi
artun.avci@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1824

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Doç. Dr. Ayşe KONCAVAR

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Radyo TV Sinema
: Marmara Üniversitesi Radyo TV Sinema
: Marmara Üniversitesi Radyo TV Sinema 
: İletişim Bilimleri, Toplumsal İletişim, Kültürel Çalışmalar

akoncavar@e-kolay.net
: 0212 233 0447 / 1202

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Doç. Dr. Selin TÜZÜN ATEŞALP

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Radyo TV ve Sinema
: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
: Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon 
: Film ve TV endüstrisi, Tüketim Kültürü, diziler, popüler kültür

selintuzun@gmail.com
: 0212 233 0447 / 1161

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Doç. Dr. Ayşe Bilge GÜRSOY

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
: University of Wales Philosophy and Journalism
: Marmara Üniversitesi Radyo TV Sinema
: İletişim Bilimleri, Sosyal Medya, Küresel Çalışmalar

bgursoy@marmara.edu.trbilge41@gmail.com
: 0212 233 0447 / 1865

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖZER

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri


semaozer@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1219

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Arş. Gör. Büşra TURHAN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
: Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleribusra.turhan@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 Radyo Televizyon Anabilim Dalı
 

Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Yusuf DEVRAN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon
: Gazi Üniversitesi Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı
: Gazi Üniversitesi Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı 
: Medya, Siyasal İletişim, Kamuoyu

yusufdevran@gmail.com 
: 0212 233 04 47 / 1112

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Öğretim Üyeleri   

 

  Doç. Dr. Ali Murat KIRIK

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon 
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon 
: IPTV, Radyo TV Yayın Sistemleri, Sosyal Medya, Yeni Medya 
: ÖBYS Sorumlusu, Web Sayfaları İçerik Sorumlusu
murat.kirik@marmara.edu.tr
: 0212 233 04 47 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Dr. Öğr. Üyesi Yalçın LÜLECİ

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema
: Marmara Üniversitesi Din Psikolojisi 
: İstanbul Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi 
: Medya Toplum İlişkileri, Türk Sinema Tarihi, İktidar Sanat İlişkisi…
: Dekan Yardımcısı, Radyo Televizyon Sinama Bölüm Başkan Yardımcısı
yalcinluleci@yahoo.com
: 0212 233 0447 / 1183

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >

 

 

  Dr. Öğr. Üyesi Ali BALABANLAR

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları

 


Görevler
E-posta
Telefon

: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: Anadolu Üniversitesi, Sinema Televizyon
: Marmara Üniversitesi, Radyo Televizyon
: Marmara Üniversitesi, Radyo Televizyon
: TV yapımı, Film yapımı, Görsel Tasarım, Fonetik Diksiyon, Sıradışı Çekim Teknikleri, Uydu yayıncılığı ve Dijital Radyo Yayıncılığı, Kitle iletişim araçları ve insan sağlığı, Çevre Sorunları

alice@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1861

 

  

 

  Dr. Öğr. Üyesi Göksel AYMAZ

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Sosyal Antropoloji
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri 
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri 
: İletişim ve Kültür Sosyolojisi, Sosyal Teori

gokselaymaz@hotmail.com
: 0212 233 0447 / 1867

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Dr. Öğr. Üyesi Yalçın YILMAZ

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema 
: Marmara Üniversitesi Genel Gazetecilik 
: İletişim, Gazetecilik, Medya, Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Habercilik
:
yalcin.yilmaz@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1830

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

 

  Dr. Öğr. Üyesi Yenal GÖKSUN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Radyo TV Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
: Marmara Üniversitesi Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri 
: Marmara Üniversitesi Radyo - Televizyon 
: Suriye’de Türk İmajı, Uluslararası İletişim

yenal.goksun@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1120

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

 

  Arş. Gör. Dr. Yavuz DEMİRBAŞ

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri 
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri
: Medya teknolojileri, dijital oyunlar, yeni medya, oyunlaştırma

techmort@gmail.com
: 0212 233 0447 / 1136

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Arş. Gör. Dr. Gülşah BAŞLAR

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
: İstanbul Üniversitesi Sosyal Yapı Sosyal Değişme
: Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon 
: İletişim Bilimleri, Bilgi Sosyolojisi, Yeni Medya
gulsahbaslar@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1855

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Arş. Gör. Mesut BOSTAN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
: İstanbul Üniversitesi Sosyoloji
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri 
: Karşılaştırmalı Tarihsel Sosyoloji, Kültürel Çalışmalar, Türk Düşüncesi…
: Marmara Medya Merkezi İnternet Yönetmeni
mesut.bostan@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1833

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

    Arş. Gör. Eyüp AL

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Radyo Televizyon Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi İngilizce (İşletme)
: Marmara Üniversitesi Sinema
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri
  İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema
: Kitle İletişim Kuramları, Medya Felsefesi, Görüntü Ontolojisi
: eyupal@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /

 

 

 

Sinema Anabilim Dalı 

Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Serpil KIREL

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu
: Marmara Üniversitesi Radyo - Televizyon
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri 
: Türk Sineması, Kültürel Çalışmalar, Hollywood Anlatısı…

kirelser@hotmail.com
: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

Öğretim Üyeleri

  Prof. Dr. Şükran ESEN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Konusu
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: İ.İ.T.İ.A. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Radyo - Televizyon
: Marmara Üniversitesi Radyo - TV Bölümü
: Marmara Üniversitesi Radyo - TV Anabilim Dalı
: Radyo TV Sinema
: Türk Sineması, Dünya Sineması, Film Analizi
sukran.esen@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1218

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

Öğretim Üyeleri 

 

  Prof. Dr. Zeynep ÇETİN ERUS

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Radyo - Televizyon
: Marmara Üniversitesi Radyo - Televizyon
: Marmara Üniversitesi İletişim 
: Edebiyat Uyarlamaları, Üçüncü Sinema ve Amerikan Sineması

zeynepces@hotmail.com
: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

  

 

  Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri 
: Kent ve Modernite, Dünya Sineması, Sinema-Mekan İlişkisi

mehmet.ozturk67@gmail.com
: 0212 233 0447 /

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>


  

  Doç. Dr. Fatime Neşe KAPLAN İLHAN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi RTS
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri
: Marmara Üniversitesi Radyo - Televizyon
: Metin Analizi, Türk Sineması Sosyolojisi, Ken Loach Sineması
:
: nesekaplan2004@yahoo.com
: 0212 233 0447 / 1132

 

 

 

 

  Dr. Öğr. Üyesi Meliha Elif DEMOĞLU

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: M.Ü. İletişim Fakültesi Radyo-TV Sinema
: M.Ü. İletişim Fakültesi Radyo-TV Sinema
: M.Ü. İletişim Fakültesi Radyo-TV Sinema
: Belgesel, Sahte-Belgesel, Kısa Film, Metasinema
ekurtoglu@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1831

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya GÖKÇEK

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
: Beykent Üniversitesi Sinema-TV
: Marmara Üniversitesi Sinema
: Afrika Sineması, Dünya Sineması, Sinema Tarihi
yusufziyagokcek@gmail.com
: 0212 233 0447 /

 

  

 

  Öğr. Gör. Dr. Ahmet ILGAZ

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri
: Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri
: ABD Sineması, Film Yönetimi, Film Kurgusu
: ailgaz@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

  

  Arş. Gör. Dr. Aygün ŞEN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Radyo TV ve Sinema
: Marmara Üniversitesi Sinema
: Marmara Üniversitesi Sinema
: Toplumsal Cinsiyet, Ekoeleştiri, Dünya Sineması, Anime ve Manga
:
: aygunsen007@gmail.com
: 0212 233 0447 / 1855

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Arş. Gör. Niyazi Can ÖZBAŞARAN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi Radyo TV
:
: Film Endüstrisi, Sinema Tarihi, Üçüncü Sinema
:
: canozbasaran@gmail.com
: 0212 233 0447 / 1837

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Arş. Gör. Seher MİDİLLİ

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: Selçuk Üniversitesi Fransız Dili Ve Edebiyatı
: Marmara Üniversitesi Sinema
:
: Edebiyat Uyarlamaları, Avrupa Sineması, Fransız Sineması
: Erasmus Bölüm Koordinatörü
: seher.midilli@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1832

 

 

  Arş. Gör. Yasin AYDINLIK

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans

Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
: İstanbul Şehir Üniversitesi S.B.E. Kültürel Çalışmalar
: Marmara Üniversitesi S.B.E. Sinema
: Sinema, Kültürel Çalışmalar

yasinaydinlik@outlook.com
: 0212 233 0447 / 1870

 

 

 

Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

  Doç. Dr. Şeyda BARLAS BOZKUŞ

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik Alanı
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
: Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü
: Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
: Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
: İletişim Bilimleri
: Görsel Kültür, Kültür Politikaları, Sanat Sosyolojisi, Yeni Medya Sanatı
: Anabilim Dalı Başkanlığı
barlasseyda@hotmail.com
: 0212 233 0447 /


Öğretim Üyeleri 

 

  Doç. Dr. Nevin ALGÜL

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları

 

E-posta
Telefon

: Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
: Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
: İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi
: Marmara Üniversitesi Türk Sanatı
: Algı Yönetiminde Stratejik Semiyoloji, Dil ve Cinsiyetsiz Dil Kullanımı, Görsel Kültür Oluşturmada Sinema, Medya (Sinema dahil) ve Edebiyatta Semiyotik Kurgu/Kurmaca/Tasarım
nevinalgul@marmara.edu.tr 
: 0212 233 0447 / 1189

  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Dr. Öğr. Üyesi Serkan KIRLI

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
: Marmara Üniversitesi Gazetecilik
: Marmara Üniversitesi Genel Gazetecilik 
: Marmara Üniversitesi Genel Gazetecilik 
: İnternet, Gazetecilik, Görsellik
: Radyo Televizyon Sinema Bölümü Başkan Yardımcı
serkank@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1858

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>

 

  Arş. Gör. Dr. Gonca UNCU

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler
E-posta
Telefon

: Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
: Anadolu Üniversitesi Grafik Tasarım
: Savannah College of Art & Design, Advertising Design MA
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım
: Marka, Marka ve Reklam İlişkisi, Kurum Kimliği, Kurumsal İmaj, Kurumsal Filantropi
: Medya Merkezi, Tasarım Koordinatörü
: gonca.cimen@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /

 

 

 

  Arş. Gör. Betül KILIÇ TARAN

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
E-posta
Telefon

: Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
: Maltepe Üniversitesi Grafik Tasarım
: Yeditepe Üniversitesi Grafik Tasarımı
: Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım
: Marka ve Reklam, Marka İmajı, Yeni Medyada Reklamcılık
: betul.taran@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 /

 

 

 

    Arş. Gör. İsmail TAŞAR (ÖYP)

Anabilim Dalı
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çalışma Alanları
Görevler


E-posta
Telefon

: Sinema Anabilim Dalı
: Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon
: Marmara Üniversitesi Sinema
: Marmara Üniversitesi Sinema
: Anime, Dijital Sinema, Sinemada Gerçeklik, Film Kurgusu
: Bilgi İşlem Koordinatörü, Marmara Medya Merkezi Kurgu Koordinatörü, Marmara Medya Merkezi Bilgi İşlem Koordinatörü, Bilişim komisyonu Koordinatörü
: ismail.tasar@marmara.edu.tr
: 0212 233 0447 / 1608

 

 

ÖYP KAPSAMINDA GÖREV YAPAN AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ
Arş.Gör. Doğuşcan GÖKER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 
Arş.Gör. Orçin UZUN     İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 
Arş. Gör. İsmail TAŞAR  
Arş. Gör. Gizem CENGİZ  
Arş. Gör. Muhammed Dilek  
Arş. Gör. Pınar BASMACI  
Arş. Gör. Filiz GÜNDÜZ  
Arş. Gör. Erke KESOVA  
Arş. Gör. Ferhan KILINÇ  Çukurova Üniversitesi
   

 


Bu sayfa Radio, Television and Cinema tarafından en son 17.09.2019 12:00:13 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM